Search
Close this search box.

Javni razpis za ukrep Mali priobalni ribolov

Razpisuje: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Vrednost razpisa: 20.004,00 EUR

Domača stran: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1198

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za posodobitev ribiških plovil za izboljšanja energijske učinkovitosti, ki ne povečuje zmožnosti plovila za ribolov. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP.

Upravičeni prijavitelji:

Vlagatelj za pridobitev nepovratnih sredstev po tem razpisu je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za dejavnost morskega ribištva, ali ribič, ki ima status ribiča fizične osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Aktualni projekti