Search
Close this search box.

Kako bi izboljšali javni avtobusni potniški promet?

Regionalni razvojni center Koper, eden izmed partnerjev pri projektu Inter Bike III programa Interreg VI-A Italija-Slovenija, je januarja organiziral delovni sestanek na temo mobilnosti s predstavniki občin iz obalno-kraške regije.

Glavni namen sestanka je bil pogovor z občinami o pripravi študije o optimizaciji javnega avtobusnega potniškega linijskega prometa, kar je predvideno v sklopu projekta.

Občine so na sestanku izpostavile, da sta glavna izziva premajhna frekventnost avtobusnih prevozov in primanjkovanje primestnih avtobusnih linij na nekaterih relacijah, šibke pa so tudi čezmejne avtobusne linije s sosednjima Hrvaško in Italijo. Ta tematika sovpada tudi z nekaterimi aktivnostmi projekta Adrioncycletour programa Interreg VI-A Italija-Slovenija, ki se nanašajo na vzpostavitev čezmejnih delovnih skupin za turizem in trajnostno mobilnost ter na pripravo priporočil o omenjenih področjih za lokalne, regionalne oz. nacionalne oblasti.

Študija, ki bo izdelana v okviru projekta, bo vsebovala analizo stanja ter priporočila in predloge za izboljšanje primestnih in čezmejnih linij javnega avtobusnega potniškega prometa, pa tudi za uvedbo linij za prevoz koles. Služila bo kot podlaga za pogovore s pristojnim ministrstvom o izboljšanju frekventnosti avtobusnih prevozov ter o vzpostavitvi dodatnih prepotrebnih avtobusnih linij.

 

Aktualni projekti