Search
Close this search box.

MEDOSSIC

Sredozemska regija s sedmimi državami v skupnem projektu MEDOSSIC

medmedossicrrc

Deset organizacij iz sedmih držav združuje znanje v sredozemski regiji v projektu za krepitev sposobnosti in podpore okolja za razvoj trajnostnih inovacij.

Projekt so poimenovali MEDOSSIC (Mediterranean organization structure and strenghtening of innovation capacities for sustainable development – Sredozemska organizacija za krepitev inovacijskih kapacitet trajnostnega razvoja). Razvili so ga v okviru programa transnacionalnega sodelovanja MED in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vodilni partner je Regionalna razvojna agencija Notranjsko-kraške regije, v Sloveniji pa sta partnerja še Regionalni razvojni center Koper ter Razvojni center Novo mesto. Partnerji v projektu so v vseh sedmih državah večinoma regionalne razvojne agencije, ki prepoznavajo priložnosti v inovacijah trajnostnega razvoja v sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki in ciljnimi skupinami.

V projektu bodo partnerji ustvarili transnacionalno mrežo povezav z zelo jasnim ciljem: izboljšati izvedbo regionalnih politik na področju inovacij ter predvsem povečati podporo trajnostnemu razvoju preko spodbujanja eko-inovacij. Projekt je tako skladen s prvo prioritetno osjo MED programa.

Projekt MEDOSSIC se je začel v aprilu z vzpostavitvijo konzorcija partnerjev. V teku so prve aktivnosti za analizo stanja po posameznih državah in nato združevanje podatkov za celotno Mediteransko regijo. Partnerji prihajajo iz zelo različnih okolij (zgodovina, kultura), tako bo pomembna predvsem izmenjava dobrih praks in izkušenj med zelo različnimi območji. Na podlagi situacijske analize in pregleda dobrih praks bodo v konzorciju pripravili strateške in izvedbene načrte. Končni rezultat bo izvedba pilotne strukture v vsaki regiji, ki bo nudila svetovanje, koordinacijo ter informacije ciljnim skupinam. Platformo za boljši pretok informacij in znanja na področju uvajanja eko-inovacij bodo partnerji ustvarjali preko povezovanja in sodelovanja med deležniki (zbornice, mala in srednja podjetja), predstavniki institucij (nacionalne, raziskovalne, univerze) ter drugimi organizacijami (inkubatorji, tehnološki centri itd.). Prek vrste aktivnosti bo tako projekt prispeval k dolgoročnim pozitivnim učinkom – spodbujanje rasti gospodarstva, zaposlovanja in trajnostnega razvoja. Vse informacije o projektu in aktivnostih pa bodo jeseni dostopne na večjezični spletni strani.

Deset partnerjev projekta MEDOSSIC prihaja iz sedmih držav: Regionalna razvojna agencija Notranjsko – kraške regije, Regionalni razvojni center Koper ter Razvojni center Novo mesto iz Slovenije; Larnaca district development Agency s Cipra; Eastern Crete Development Organization iz Grčije; TecnoMarche – Scientific and Technology park of Marche Region ter DELTA 2000 Soc. Cons. a.r.l.come iz Italije; Provincial Government of Malaga iz Španije; RRA Porin iz kandidatke Hrvaške in Direktorat za srednja in mala podjetja iz potencialne kandidatke Črne gore.

Vrednost celotnega projekta znaša 1.126.581 EUR, sofinanciranje je odobreno v vrednosti 905.579 EUR oziroma 80 odstotkov upravičenih stroškov. Projekt bo trajal dve leti.

Dodatne informacije:

  • RRC Koper: tina.matekovic@rrc-kp.si ,T: 05 663 75 85
  • RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.: mateja@rra-nkr.si, T: 05 72 12 243
  • Razvojni center Novo mesto d.o.o.: andreja.klobucar@rc-nm.si , T: 07 33 72 982

Aktualni projekti