Search
Close this search box.

O projektu PLAN COAST

Projekt PlanCoast je usmerjen k problematiki trajnostnega razvoja obalnih območij, baltskega, jadranskega in Črnega morja. Analiziralo se bo vlogo prostorskega planiranja v celovitem upravljanjem obale – ICZM (Integrated Coastal Zone Management). Delo na projektu se delil na 3 vsebinske sklope: A) prostorskego planiranja morskih območij, načrt rabe morja; B) prostorsko planiranja znotraj ICZM in predstavitvijo koristi prostorskega planiranja k ICZM z izbranim številom pilotnih projektov; C) Uvajanjem mednarodno primerljivih podatkovnih baz geografsko informacijskih sistemov (GIS), ki olajšajo proces prostorskega planiranja za obalna in morska območja, po načelih ICZM.

Glavni cilji projekta
Povečati trajnostni razvoj obalnih območij baltskega, jadranskega in črnega morja, tako na kopnem kot ob morju preko:
– razvoja, uvajanja in izvajanja načrtovanja rabe morja, ki ustreza mednarodnim standardom;
– prispevati k implementaciji pomorske strategije EU skozi prostorsko planiranje v morskih območjih;
– krepiti realizacije narodnih strategij ICZM in izvajanja ICZM v obalnih območjih EU s povečanjem vloge prostorskega planiranja znotraj ICZM;
– postavitve mednarodno primerljivih GIS podatkovnih baz, polaganja osnove za trajnostno transnacionalno koordinacijo različnih uporab v obalnih in morskih območjih ter izvajanja politične opcije 143 (42) ESDP-ja.

Partnerstvo
V projektu sodeluje 16 partnerjev, ki predstavljajo sektorje prostorskega planiranja ali odgovorne regionalne organe iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Nemčije, Italije, Črne gore, Poljske, Romunije, Slovenije in Ukrajine. Vodilni partner je Ministrstvo za delo, gradbeni in regionalni razvoj, Mecklenburg-Vorpommern, Sektor za prostorsko planiranje.

Zgibanka:
pdf PlanCoast zgibanka web.pdf

Aktualni projekti