Search
Close this search box.

Občina Ankaran

Občina Ankaran je bila ustanovljena z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije (št. U-I-114/11-12 z dne 9. 6. 2011). Z ustanovitvijo nove občine se je število občin povečalo z 211 na 212. Nova občina obsega le eno naselje, to je naselje Ankaran, ki je bilo s to spremembo izločeno iz območja mestne občine Koper in je v celoti postalo sestavni del območja nove občine s šifro 213. Občina Ankaran meri 8 km2 in je po površini druga najmanjša slovenska občina.

 

Izkazovanje statističnih podatkov o novi občini Ankaran

Z odločbo Ustavnega sodišča, s katero je bila ustanovljena občina Ankaran, je bilo tudi določeno, da bodo prve volitve v občini Ankaran izvedene ob rednih lokalnih volitvah leta 2014. Po Zakonu o lokalni samoupravi pa se občina konstituira in začne opravljati naloge s prvim dnem proračunskega leta, ki sledi letu, v katerem so bile izvedene volitve. V tem primeru je to 1. januar 2015. Zato bo tudi Statistični urad RS vse statistične podatke za leto 2014 izkazoval za 211 občin (torej še brez nove občine Ankaran in brez upoštevanja sprememb, ki jih je ustanovitev nove občine povzročila občini Koper). Spremembe v občinski mreži se bodo začele upoštevati v podatkih od 1. januarja 2015 dalje.

 

Splošni podatki:

  • GEOGRAFSKA LEGA: Ankaran leži na južnem pobočju Miljskega polotoka, na samem začetku slovenskega dela istrske obale, nedaleč od državne meje z Italijo (45°34′45.53″N, 13°44′16.54″E)
  • POVRŠINA: 8.048.700 m2
  • NADMORSKA VIŠINA: 19.2 m
  • ŠTEVILO PREBIVALCEV: 2984 (popis preb. l. 2002)
  • POŠTNA ŠTEVILKA/POŠTA: 6280 ANKARAN
  • POKRAJINA: PRIMORSKA
  • STATISTIČNA REGIJA: OBALNO-KRAŠKA REGIJA

 

Zemljevid občine (Google Maps)

 

Podatki o izbranem naselju

ANKARAN (občina ANKARAN)
Število prebivalcev 2.984
Število moških 1.452
Število žensk 1.532
Površina naselja, km2 5,3
Gostota prebivalstva, preb/km2 563
Število družin 877
Število gospodinjstev 1.099
Povprečna velikost gospodinjstev 2,7
Število stanovanj 1.547
Vir podatkov: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, SURS in Register prostorskih enot, GURS
 
  2012 2013 2014 2015
Število prebivalcev ¤ ¤ ¤ 3.219
Število moških ¤ ¤ ¤ 1.585
Število žensk ¤ ¤ ¤ 1.634
Površina naselja, km2 8,0 8,0 8,0 8,0
Gostota prebivalstva, preb/km2 ¤ ¤ ¤ 400
Teritorialne spremembe naselja
  • Del naselja Barizoni (občina Koper) se priključi naselju Ankaran (občina Ankaran), preostali del naselja Barizoni (občina Koper) še naprej obstaja kot samostojno naselje, 1979.
  • Del naselja Ankaran (občina Ankaran) se priključi naselju Hrvatini (občina Koper), preostali del naselja Ankaran (občina Ankaran) še naprej obstaja kot samostojno naselje, 1979.
  • Iz naselja Koper (občina Koper) se izločita dva dela: del se priključi k naselju Ankaran (občina Ankaran), drugi del pa se priključi k naselju Bertoki (občina Koper), preostali del naselja Koper (občina Koper) še naprej obstaja kot samostojno naselje, 2008.
Vira podatkov: SURS, GURS
Stanja: 1. 1. posameznega leta.

 

Aktualni projekti