Search
Close this search box.

PLAN COAST – Prostorsko planiranje na obalnih območjih

Junija leta 2006 je pričel projekt PlanCoast v sklopu programa INTERREG IIIB , CADSES, s ciljem razviti orodja in zmogljivosti za učinkovito integrirano planiranje v obalnih conah in morskem območju baltiške, jadranske in črnomorske regije.

Ozadje projekta
Za celotno območje slovenskega obalnega pasu so značilni gosta poselitev, mestoma intenzivno kmetijstvo, industrija, turizem in različne storitvene dejavnosti. Morje je sorazmerno plitvo kar omogoča naravnim in drugim dejavnikom hiter in močan vpliv na kakovost vode. Na takšnem območju pride hitro do konfliktov med gospodarskimi dejavnosti in načeli varovanja okolja. S tem projektom bomo skušali vnesti načela in prakse trajnostnega prostorskega planiranja v lokalnem okolju. V sklopu projekta bodo izdelane strokovne podlage za prostorsko načrtovanje na morju in strokovne podlage za prostorske plane obalnih občin s poudarkom na integrirane pristope prostorskega planiranja.

O projektu >>
Rezultati >>

Projektno območje
plan-coast-coop

Spletna stran projekta
www.plancoast.eu >>

plancoast

Aktualni projekti