Search
Close this search box.

PODALJŠAN ROK ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV POTENCIALNIH PROJEKTOV ZA SLR

Spoštovani!

LAS Istre (Lokalna akcijska skupina za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran) pripravlja Strategijo lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020 (skrajšano: SLR) in v ta namen je bil julija 2015 objavljen javni poziv za zbiranje projektnih predlogov za identifikacijo potencialnih izvedbenih projektov LAS, za programsko obdobje 2014-2020.

Rok za oddajo projektnih predlogov je podaljšan do 30. oktobra 2015.

Vse zainteresirane za sodelovanje v LAS Istre vabimo, da nam jih posredujete na priloženem obrazcu, na e-naslov:  heidi.olenik@rrc-kp.si

Projekti LAS Istre se bodo lahko sofinancirali preko treh EU skladov, in sicer: EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, do 85% sof.), ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj, do 80% sof.), ESPR (Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, do 50% sof. oz. do 100% – pod pogoji).

Pomembna opomba: Ta javni poziv za posredovanje predlogov potencialnih projektov ni javni razpis za zbiranje projektov, temveč je poziv potreben za pripravo Strategije lokalnega razvoja.  Javni razpis LAS Istre za posredovanje projektov bo objavljen v 2016.

PRIPETI OBRAZEC: docxObrazec_predlagani_projekt_za_Strategijo_LAS.docx

Aktualni projekti