Podrobnejša zasnova prostorskih ureditev obalnega pasu

camp

Projekt podaja temeljne usmeritve ter podrobnejša pravila, navodila in metodologijo za usklajevanje razvojnih interesov z načeli trajnostnega razvoja. Opredeljuje tudi ključne regionalne projekte, med katerimi izpostavljamo ureditev promenade ob celotni dolžini slovenske obale, ureditev atraktivnih programov ob njej ter obenem vzpostavitev učinkovitejšega varovanja njenih specifičnih naravnih, kulturnih, rekreacijskih in krajinskih potencialov.

Občine / regija

Piran
Izola
Koper
Ankaran
Hrpelje - Kozina
Divača
Sežana
Komen

Aktualni projekti