Search
Close this search box.

POLY.DEV

rrc   eu   polycentric-development   interreg-iiib-cadses

Politike regionalnega prostorskega planiranja in aplikacijska orodja igrajo pomembno vlogo pri izvajanju načel trajnostnega razvoja, ki so določena v Evropski perspektivi prostorskega razvoja (ESDP), Evropskem opazovalnem omrežju prostorskega planiranja (ESPON) in Evropski konferenci ministrov odgovornih za regionalno načrtovanje (CEMAT), saj združujejo ekonomske, okoljske in socialne značilnosti. Zdi se, da je nujno preveriti kako se ta načela, še posebej tista o policentričnem razvoju, lahko uporabi pri prostorskem planiranju in oceniti trenutna orodja za načrtovanje.

POLY.DEV se ukvarja z zahtevo po povečanju znanja in razvija skupno strategijo v smeri načel trajnostnega policentričnega razvoja in konkretnih eksperimentalnih aplikacij v politike prostorskega planiranja. Zadevna ozemlja morajo spodbujati trajnostni prostorski policentrični razvoj kot orodje za

usklajevanje razvoja z okoljem in ohranjanjem kulturne dediščine.

Cilj, rezultat, splošni učinki

Cilj projekta je, na transnacionalnem nivoju, ponovno opredeliti in spodbujati uravnotežen policentričen razvoj v CADSES območju, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja, ki jih je določila ESDP na podlagi inovativnih instrumentov in strategij prostorskega planiranja.
Zlasti s pomočjo aktivnega sodelovanja vseh partnerjev, je namen projekta:

  • Izboljšanje razumevanja vrzeli v prostorskem planiranju, s strani regionalnih in lokalnih skupnosti, v smeri ESDP in povečanje veščin ter zmožnosti regionalnih in lokalnih skupnosti, ki so odgovorna za načrtovanje rabe zemljišč in upravljanje le-teh, da se razvijejo trajnostne strategije;
  • Presojanje načina vpliva socialne in gospodarske problematike, zlasti preko prostorskega planiranja v smeri lokalnega razvoja (proizvodne dejavnosti, storitve, prevozi, kakovost življenja);
  • Voditi trajnostno rast mesta in urbanih območij v skladu s skupno in celovito strategijo v prostorskem planiranju, na podlagi načel policentričnega razvoja.

Konkretni rezultati, ki naj bi izhajali iz projekta so:

  • Prepoznavanje vrzeli med sedanjim prostorskim planiranjem in pričakovanimi elementi, ki so opredeljeni ESDP, ESPON in CEMAT ter skladno s tem priložnosti, ki jih omogoča njegovo izvajanje;
  • Ustanovitev vzorca napovedovanja trendov razvoja novih naselij v skladu z zgoraj omenjenimi strategijami;
  • Vzpostavitev, v območjih na katere se nanaša ta projekt, inovativnih metod prostorskega planiranja, na osnovi trajnostnega in policentričnega razvoja, ki se lahko kasneje izvažajo v ostale evropske regije;
  • Vzpostavitev sistema presoje in kontrole za orodja prostorskega planiranja ter za njihov vpliv na spremembe zemljišč in socio-ekonomske spremembe.

Povezava na uradno stran projekta POLY.DEV.: klik

Povezava na: Pregledovalnik prostorskih podatkov

Projekte delno financira Evropska Unija, v okviru programa Interreg IIIB CADSES

Aktualni projekti