Search
Close this search box.

PORTON – Središče za obdelavo, oblikovanje in ohranjanje kamna

porton

Opis projekta
Občina Sežana je imenovala Projektni Svet za ustanovitev izobraževalnega središča v Sežani. Predsednik projektnega sveta je Božo Dragan, vodja priprave projektov pa Vida Mesar. Občinski svet je marca 2002 sprejel program dela in med prednostnimi programi sprejel projekt za ustanovitev Središča za obdelavo, oblikovanje in ohranjanje kamna.Pripravila ga je Irena Junkar iz podjetja Ilumnia, d.o.o., Ljubljana, ki je strokovni vodja projekta.

Cilji projekta

Občina Sežana je skupaj s partnerjema – Slovenskim deželnim zavodom za poklicno izobraževanje v Italiji in Regionalnim razvojnim centrom Koper – RRA Južna Primorska, 21. avgusta 2003 s podpisom pogodbe pridobila iz programa Phare CBC Slovenija-Italija Sklada za male projekte 2001 sredstva v znesku 50.000 evrov za prednostne naloge, katerih cilji so:

  • Zagotoviti ustrezne pogoje za pripravo izobraževalnih programov za specialistiene profile na področju obdelave in oblikovanja kamna,
  • povečati zanimanje za varovanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine v regiji,
  • omogočiti kamnarstvu potrebne kadre s specifičnimi znanji,
  • zagotoviti nove zaposlitvene možnosti v kamnarski obrti in industriji,
  • spodbuditi gospodarsko rast.

Več informacij o projektu dobite na spletni strani www.porton.org.

Aktualni projekti