Search
Close this search box.

Posvetovanje Prostorsko načrtovanje morja v Sloveniji – stanje in perspektive

11.02.2008
V Kopru je 31.1.2008 potekalo posvetovanje Prostorsko načrtovanje morja v Sloveniji-stanje in perspektive, ki ga je organizirala Regionalna razvojna agencija Koper v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor v okviru INTERREG IIIB CADSES projekta PlanCoast.

V Kopru je 31.1.2008 potekalo posvetovanje Prostorsko načrtovanje morja v Sloveniji-stanje in perspektive, ki ga je organizirala Regionalna razvojna agencija Koper v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor v okviru INTERREG IIIB projekta PlanCoast. Udeležili so se ga med drugimi tudi državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor dr. Mitja Bricelj, direktorica Direktorata za prostor, Metka Černelč in dr.Marko Pavliha, poslanec DZ in ambasador Zelene knjige o pomorski politiki EU za Slovenijo.

Po uvodnem delu, ki ga je podala Metka Černelč, je koordinatorica celotnega projekta predstavila izkušnje prostorskega načrtovanja morja na ravni EU in Nemčiji (dežela Mecklenburg-Predpomorjanska) ter ključna priporočila za prostorsko načrtovanje morja, ki so nastala v okviru projekta PlanCoast. Dr. Aleš Bizjak je predstavil vodno načrtovalski proces in pripravo načrtov upravljanja z vodami. Dr.Mitja Bricelj je osvetlil temo z vidika izvajanja EU Morske strategije. Mag. Leon Gosar je predstavil sedanje rabe morskih površin in vzpostavljene režime ter GIS prostorsko bazo podatkov (dostopna je tudi na spletni strani) kot enega izmed konkretnih rezultatov projekta PlanCoast, ki so še posebno uporabni za slovenske partnerje. Slavko Mezek je izpostavil priporočila glede izvajanja prostorskega načrtovanja morja.

Posvetovanja so se poleg omenjenih udeležiti tudi Ministrstva za kmetijstvo (Direktorata za gozdarsto, lovstvo in ribištvo), Agencije RS za okolje, Uprave za pomorstvo, Zavoda RS za varstvo narave, Zadruge morskih ribogojcev, Ribiške pisarne, predstavniki občin Koper in Izola, znanstvenih institucij, javnih podjetij, gospodarstva in Turističnega gospodarskega združenja Izola.

Prezentacije:

pdf Prezentacija A S Zehden.pdf
pdf Prezentacija A Bizjak.pdf
pdf Prezentacija S Mezek.pdf
pdf Prezentacija L Gosar.pdf

Končno poročilo:

pdf Koncno porocilo s posvetovanja PlanCoast.pdf

Aktualni projekti