Search
Close this search box.

Predstavitev zaključkov naloge – Izdelave prve obvezne strokovne podlage za pripravo RPP

V torek, 21. 5. 2024 je v prostorih Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v Ljubljani potekala predstavitev zaključkov naloge –  Izdelave prve obvezne strokovne podlage (SP) za pripravo regionalnih prostorskih planov (RPP) t.j. »strokovne podlage, v kateri se na podlagi analize stanja v prostoru in razvojnih potreb določijo usmeritve za razvoj poselitve, razvoja v krajini in gospodarske javne infrastrukture«. Obvezna SP je bila po naročilu Ministrstva za naravne vire in prostor, Direktorata za prostor in graditev izdelana s strani Urbanističnega inštituta Republike Slovenije skupaj z ACER d.o.o., LOCUS d.o.o. in LUZ d.d..

Omenjena obvezna SP je izdelana za celotno območje države z razdelitvijo na 12 razvojnih regij in vključuje tri vsebinske korake:
– analizo stanja v prostoru;
– analizo razvojnih potreb;
– usmeritve za razvoj poselitve, razvoj v krajini in gospodarsko javno infrastrukturo.

Predstavitev je bila namenjena predstavnikom regionalnih razvojnih agencij ter resorjev, predstavniki občin pa so vsebini predstavitve lahko sledili preko video povezave.

Aktualni projekti