Search
Close this search box.

Program sodelovanja javnosti, usposabljanja, javna promocija

camp

Namen projekta Sodelovanje javnosti, uposabljanje in javna promocija v okviru CAMP je bil spodbuditi aktivno sodelovanje javnosti pri pripravi projekta CAMP ter motivirati in senzibilizirati javnost za vprašanja trajnostnega razvoja na obalnih območjih z zaledjem, s posebnim poudarkom na trajnostnem prostorskem načrtovanju. V okviru projekta so bile izvedene mnoge delavnice, izobraževalni seminarji in predstavitve projekta na konferencah, strokovnih srečanjih, v medijih (časopisi, radio, televizija), vzpostavljena pa je bila tudi spletna stran.

Aktualni projekti