Search
Close this search box.

Projekt CEETO

 CEETO RGB

Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection 

Trajanje projekta: 1.6. 2017 – 31.5.2020

Vodilni partner:

Regija Emilija-Romanja – Oddelek za zaščitena območja, gozdove in gorska območja

Partnerji: Organizacija Europarc; UNESCO; Naravni park Soeltaeler; NIMFEA – združenje za varstvo okolja in narave; Urad za naravni rezervat Jugovzhodni Ruegen; Federparchi Italija – združenje parkov in zavarovanih območij; Regionalni razvojni center Koper; Naravni park Medvednica; Krajinski park Strunjan in WWF Adria

Cilj projekta CEETO je implementacija inovativnega upravljavskega sistema, ki temelji na pristopu participativnega načrtovanja. Sistem bo pripomogel k izboljšanju upravljavskih zmogljivosti zavarovanih območij. Poleg tega je vilj projekta CETTO identifikacija in testiranje upravljavskih orodij in orodij za izvajanje monitoringa. V tem okviru bodo v zavarovanih območjih, ki so vključena v projekt potekali pilotni projekti.

 

Projekt je razdeljen na 3 delovne sklope:

M- management/upravljanje projekta

T-Thematic /Tematski sklopi

–        T1: Diagnosticiranje

V okviru delovnega sklopa se bo pripravil pregled politik trajnostnega razvoja turizma ter pregled obstoječih orodij in instrumentov namenjenih razvoju trajnostnega turizma v zavarovanih območjih. Vodilni partner delovnega sklopa je organizacija NIMFEA Environemnt and Nature Conservation Association iz Madžarske.

Rezultat delovnega sklopa je Priročnik uspešnih in inovativnih praks trajnostnega turizma v zavarovanih območjih.

 

Povzetek priročnika v slovenščini:

pdfPriročnik_SI.pdf 

Celoten dokument v angleškem jeziku:

pdfPriročnik_EN.pdf

 

–          T2: Testiranje

–          T3: Oblikovanje CEETO smernic

RRC Koper je zadolžen za vodenje tematskega sklopa T3, z aktivnostmi pa bo sodeloval v vseh ostalih sklopih. Cilj sklopa T3 je priprava CEETO smernic, kjer bodo med drugim predstavljeni rezultati pilotnih projektov izvedenih v tematskem sklopu T2. Orodje – smernice, bodo namenjene oblikovalcem politik na internacionalnem, nacionalnem in regionalnem nivoju v fazi načrtovanja in upravljanja turistične aktivnosti  znotraj zavarovanih območij in v njihovi okolici.

Celoten dokument v slovenskem jeziku:

pdfSmernice_SLO.pdf

Celoten dokument v angleškem jeziku:

pdfSmernice_EN.pdf

–          T4: CEETO omrežje

Priročnik upravljanja trajnostnega turizma v zavarovanih območjih

pdf CEETO_Priročnik_SL

pdf CEETO_Manual_EN

 

C-Communication/Komunikacija

CEETO promocijski video

https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/video-player-interface/100/video_player-01-512.png Trajnostno potovanje – film

 

Letaki o trajnostnem turizmu:

pdfTrajnostni_turizem_za_popotnike.pdf

pdfTrajnostni_turizem_za_lokalne_skupnosti.pdf

 

Brošura o rezultatih projekta in pomenu razvoja trajnostnega turizma v zavarovanih območjih:

pdfCEETO_Brošura_SL

pdfCEETO_Brochure_EN

 

 

Dogodki:

V Opatiji, je od 22. do 23. oktobra, v okviru projekta CEETO, potekala 3-dnevna konferenca na temo trajnostnega turizma in zavarovanih območij.

Več o samem dogodku si lahko preberete tukaj>>

 

27. maja 2020 je potekal spletni seminar o Razvoju trajnostnega turizma v zavarovanih območjih. Več o dogodku >>

 

Kontaktne informacije:

Tina Primožič:

E-mail: tina.primozic@rrc-kp.si

Slavko Mezek

E-mail: slavko.mezek@rrc-kp.si 

 

index  facebook twitter  youtube

 

Aktualni projekti