Search
Close this search box.

Projekt ECO-NautiNET

econautinet LOGO

Projekt Network’s support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic-Ionian Region

Program: Interreg Adrion

Trajanje projekta: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2020

 

Vodilni partner:

  • Gospodarska zbornica Ahaje (Grčija)

Partnerji:

  • Regionalni razvojni center Koper
  • Univerza v Zagrebu, Fakulteta za strojništvo in ladjarstvo
  • Hrvaška gospodarska zbornica
  • C.N.A. Nacionalna konfederacija rokodelcev ter malih in srednje velikih podjetnikov – Združenje pokrajine Ravenna
  • Razvojna agencija mesta Dubrovnik
  • EC Poslovni in inovacijski center Atika
  • Gospodarska in industrijska zbornica Tirana

Cilj projekta ECO-NautiNET je zagotoviti učinkovito in stabilno sodelovanje med MSP in / ali raziskovalnimi inštituti, zahvaljujoč skupni platformi, s katero bi izboljšali konkurenčnost in inovacije v pomorskem sektorju.

Glavni rezultat projekta bo uresničitev sodelovanja med ključnimi akterji inovacij, kot so gospodarske zbornice, združenje MSP in razvojne agencije za razvoj transnacionalne in jadransko-jonske skupne platforme ECO-NautiNET, katerih namen je podpirati ustanavljanje in rast omrežij v območju ADRION.

 

Projekt je razdeljen na 4 delovne sklope:

 

M- management / upravljanje projekta

Delovni sklop zajema pripravo vseh zakonsko predpisanih aktov in dokumentov, tekoče upravljanje projektnih aktivnosti, finančno vodenje, poročanje in arhiviranje ter samoocenjevanje projektnih rezultatov.

T1 – identification of agents of Chang / identifikacija sprememb

V delovnem sklopu T1 bo pripravljeno izobraževanje, med katerim bodo ključni akterji izpopolnili lastna znanja, ki jih bojo nato uporabili za uspešno transnacionalno sodelovanje. Vključeni bodo MSP-ji, raziskovalni inštituti ter ostali ključni akterji.

T2 – Joint Management System of the ECO-NautiNET web platform / skupni system upravljanja spletne platforme ECO-NautiNET

V delovnem sklopu T2 je predvidena realizacija skupnega sistema upravljanja spletne platforme, ki deluje na območju jadransko – jonske regije. Spletna platforma služi podpori MSP-jev in raziskovalnih inštitutov pri sodelovanju v inovativnih transnacionalnih omrežjih.

T3 – ECO-NautiNET Network / omrežje ECO-NautiNET

V okviru delovnega sklopa T3 bo vzpostavljena mreža sodelovanja med MSP-ji, organizacijami za podporo podjetjem in raziskovalnimi inštituti.

C-Communication / Komunikacija

V okviru delovnega sklopa komunikacija, bo izdelan komunikacijski načrt. Izdelane bodo publikacije ter gradiva, ki bodo ključne akterje spodbujale pri vključevanju v mrežo ECO-NautiNet.  Potekala promocija orodij, dobrih praks in znanja. RRC Koper bo z izvajanem različnih aktivnosti aktivno udeležen v vseh delovnih sklopih projekta. RRC Koper je vodja delovnega Skopa T3, v okviru katerega bo vzpostavljena mreža sodelovanja med različnimi kakterji.

 

Predstavitev v PDF: pdfECO-NautiNET_general_info_SLO.pdf

 

Kontaktne informacije:

Mitja Petek

E-mail: mitja.petek@rrc-kp.si

Vanja Rener

E-mail: vanja.rener@rrc-kp.si

Aktualni projekti