Search
Close this search box.

Projekt MSP-MED – (European Maritime and Fisheries Fund)

 

20.4.2022 je bil na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktoratu za regionalni razvoj, sestanek na temo projektov na priobalnem pasu, ki jih načrtujejo  Mestne Občine Koper in Občine Izola. Tematiko obdelujemo tudi v projektu MSP-MED.  Pogovor je bil osredotočen na del obale med Koprom in Izolo, na operativne pristope k izvedbi projekta in na možnosti financiranja izvedbe projekta, ki se ponujajo  iz sredstev Kohezijske politike v obdobju 2021-2027.  

 

priobalni pas

Aktualni projekti