Search
Close this search box.

PROJEKT TORRENT: PODPISANA POGODBA O FINANCIRANJU

Dne 24. 5. 2024 je Organ upravljanja Programa Interreg VI-A Italia-Slovenija podpisal pogodbo o financiranju standardnega projekta TORRENT.

Projekt TORRENT želi vzpostaviti skupne in nadnacionalne smernice za spremljanje stanja in funkcionalnosti objektov za urejanje hudournikov ter ocenjevanja dolgoročne učinkovitosti objektov, določanja prednosti vzdrževalnih posegov in izboljšanje strategij upravljanja povodij. Inovativni vidik tega projekta je prav v prizadevanju za usklajevanje italijanskih in slovenskih organov in subjektov, ki so navajeni delovati avtonomno in neodvisno.

Več informacij: https://www.ita-slo.eu/en/torrent

Aktualni projekti