Search
Close this search box.

PUT – UP ISTRE – Prostorska ureditev območja – notranjost in primorje Istre

 putupistre

V letošnjem letu smo na RRC Koper pričeli z izvajanjem projekta PUT –UP Istre, katerega namen je ohranjanje in varovanje okolja s pomočjo učinkovitih okoljskih storitev. S pomočjo projekta PUT-UP Istre se ustvarja predpogoj za učinkovito rabo prostora z namenom skupnega razvoja Istre kot programskega območja. Projekt je razdeljen na 4 delovne sklope, in sicer:

Splošni čezmejni cilji projekta:

Projekt podpira doseganje treh strateških ciljev čezmejnega programa Slovenija Hrvaška. Z vzpostavitvijo trajnostnega regionalnega koncepta razvojna Istre želi doseči učinkovito upravljanje prostora in naravnih virov ter zagotoviti učinkovite javne storitve in infrastrukturo.

Specifični čezmejni cilji:

Z evidentiranjem in vrednotenjem dosedanjih razvojnih in prostorskih načrtov bo predstavljena skupna razvojna vizija in koncept Istre kot celote in za vsebinsko zaključena področja.

Zasnovane bodo prostorske usmeritve in izhodišča za določitev ključnih razvojnih vsebin za celotno Istro in posebej za zaokrožene prostorske celote.

Podprto bo skupno načrtovanje razvoja skozi promocijo skupnega načrtovanja na lokalni ravni in med razvojnimi partnerji. 

Partnerji v projektu:

  • V projektu sodeluje 6 partnerjev, vodilni partner pa je Zavod za prostorsko ureditev Istrske županije.
  • Zavod za prostorsko ureditev istrske županije/Zavod za prostorno uređenje istarske županije
  • Mestna občina koper / Gradska općina Kopar
  • Mesto Pulj / Grad pula
  • Regionalni razvojni center koper / Regionalni razvojni centar Kopar
  • Univerza v ljubljani – Fakulteta za arhitekturo) / Sveučilište u Ljubljani – Fakultet za arhitekturu
  • Mesto Buzet / Grad Buzet

 

SVRK

SI HR logo

 

 

Aktualni projekti