Regionalna strategija trajnostnega razvoja turizma

camp

Projekt je opredelil vizijo, cilje in strategijo razvoja turizma v regiji, usklajeno z načeli trajnostnega razvoja in z nosilno zmogljivostjo okolja. Pripravljen je bil tudi program ukrepov in ključnih projektov za prihajajoče programsko obdobje. Ti bodo usmerjeni v izboljšanje regionalne turistične destinacijske organiziranosti, izboljšanje turistične infrastrukture, razvoj in trženje novih in izboljšanje kakovosti obstoječih turističnih proizvodov in storitev, v spodbujanje kakovosti v turizmu in zmanjševanje okoljskih vplivov turistične dejavnosti ter v krepitev partnerstva za trajnostni razvoj.

Občine / regija

Piran
Izola
Koper
Ankaran
Hrpelje - Kozina
Divača
Sežana
Komen

Aktualni projekti