Search
Close this search box.

Sestanek za pripravo projektov za dogovor za razvoj regije

 

Regionalni razvojni center Koper v okviru priprave dogovora za razvoj regije poziva nosilce pomembnejših regijskih projektov, navedenih v Regionalnem razvojnem programu Južne Primorske 2014 – 2020, da pristopijo k podrobnejši opredelitvi in dopolnitvi projektov. Pričakovati je namreč, da bo Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovalo povabila za pripravo dogovora za razvoj regije oktobra 2015. Rok za oddajo dogovora pa bo predvidoma decembra 2015.

                    

Dopolnitev projektov mora biti skladna z uredbami tega področja,  s kriteriji za ocenjevanje prioritetnih regijskih projektov ter drugimi pogoji za uvrstitev projektov v dogovor za razvoj regije (glej priloge).  Zato vas vabimo na sestanek, na katerem vas bomo podrobneje seznanili s tem, kako pristopiti k dopolnitvi projektnih predlogov, in sicer

v četrtek, 24. 9. 2015, ob 10. uri,

na sedežu Regionalnega razvojnega centra Koper, Ulica 15. maja 19, Koper, v 1. nadstropju.

Dnevni red:

–          predstavitev nove Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike,

–          predstavitev regijsko specifičnih meril (upoštevaje razvojno specializacijo in prioritete regije),

–          predstavitev širšega nabora projektov za dogovor o razvoju regije,

–          dogovor o pripravi projektov.

Gradivo:

 

Aktualni projekti