Search
Close this search box.

SLOHRA SOCIONET

logo SloHra Socionet

Združeni pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti s pomočjo socialnega podjetništva

 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija-Hrvaška  2007-2013, delno jo financira Evropska unija, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev

 

 Glavni cilj projekta SLOHRA SOCIONET je implementacija skupnega čezmejnega sistema krepitve socialnega podjetništva, z namenom povečanja njihove konkurenčnosti na slovensko-hrvaškem in drugih trgih EU, kar bomo dosegli z uresničevanjem naslednjih  podciljev:

– izdelava analize z vidika ciljnih skupin in razvoja ponudb blaga in storitev , ki upoštevajo naravne, kulturne in človeške vire, s katerimi regije razpolagajo,

– izobraževanje potencialnih ustanoviteljev socialnih podjetij in promotorjev socialnega podjetništva,

– oblikovanje sedmih novih modelov socialnih podjetij in realizacija najmanj enega socialnega podjetja,

– vzpostavitev podpornega okolja za socialno podjetništvo na območju sodelovanja in podpis sodelovanja med inštitucijami podpornega okolja za krepitev socialnega podjetništva,

promovirati socialno podjetništvo, kakor tudi  rezultate projekta in animirati okolje za ustanovitev socialnih podjetij kot dolgoročno rešitev za zaposlovanje težje zaposljivih socialnih skupin in s tem zmanjševanje brezposelnosti.

 

Kontaktni osebi:

Tadej Žilić, Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper, e-pošta:tadej.zilic@rrc-kp.si, tel.: 05 66 37 585

Vlasta Starc, Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper, e-pošta: vlasta.starc@rrc-kp.si, tel.: 05 66 37 582

 

Partnerji

Rezultati

pdfZlozenka

 

 

SI HR logo

SVRK logo

Evropski sklad za regijonalni razvoj

Aktualni projekti