Search
Close this search box.

SMILE PLUS

smileplus

Intermodalna mobilnost prvega in zadnjega kilometra v prometno obremenjenih urbanih območjih jadransko-ionske regije (SMILE PLUS)

 

Program: Program Interreg  ADRION

 

Celotna vrednost projekta:     161.381,40 €

 

Trajanje projekta:                             1. 1. 2022 – 30. 6. 2022

Vodilni partner:

Regionalni razvojni center Koper, Slovenija

Partnerji:

Univerza IUAV Benetke, Italija

Razvojna agencija mesta Dubrovnik – DURA, Hrvaška

Regionalni center za družbeno – ekonomski razvoj Banat d.o.o., Srbija

 

Kratek opis projekta v slovenščini:

 

Z namenom, da bi do leta 2050 postala prva ogljično nevtralna celina na svetu, se je EU zavezala, da bo do leta 2050 zmanjšala emisije toplogrednih plinov v prometu za 90 %, kar je tudi zapisano v strategiji Evropske komisije za trajnostno in pametno mobilnost, sprejeti decembra 2020. Za zmanjšanje teh emisij, strategija poziva k prehodu iz sistema mobilnosti, ki temelji na porabi fosilne energije in zasebnih vozilih, na uporabo vozil brez emisij in uporabo javnih prevoznih sredstev (vlakov, avtobusov, tramvajev itd.) ter spodbujanje hoje, uporabo kolesa.

Na žalost je pandemija COVID-19 spremenila izbiro ljudi v nasprotno smer, saj je postala socialna distanca eden ključnih ukrepov za preprečevanje virusne okužbe in je dala novo osrednjo vlogo osebnemu avtomobilskemu prevozu.

V takem kontekstu namerava SMILE PLUS posodobiti in razširiti glavno orodje, ki izhaja iz projekta SMILE, in sicer scenarije mobilnosti, ki so podpora novim prometnim politikam v preobremenjenih mestnih območjih.

Projekt SMILE PLUS je torej nadaljevanje projekta SMILE (izvedenega v okviru istega programa v obdobju od januarja 2018 do decembra 2021), ki vključuje posodobitev scenarijev mobilnosti z novim zunanjim dejavnikom, to je COVID-19. Novo orodje bo omogočalo političnim odločevalcem vpogled v spremenjene prometne tokove zaradi pandemije ter vpogled v nove navade pri uporabi različnih oblik mobilnosti v prihodnosti. Na ravni projekta bo izvedenih več dogodkov, namenjenih strokovni, politični in širši javnosti. Izdelan bo izobraževalni video, ki bo služil kot pripomoček pri oblikovanju bodočih prometnih politik.

 

Spletna stran projekta:

https://smile.adrioninterreg.eu/

 

Kontaktne informacije:

Tina Jančar Matekovič

tina.matekovic@rrc-kp.si

Aktualni projekti