Search
Close this search box.

SUSTAIN AKTIVNOSTI V LETU 2011

November 2011

Marca 2011 smo se partnerji sestali v Italiji, kjer smo nadaljevali z opredelitvijo indikatorjev iz vsake države, ki se jih je določalo že v letu 2010, in preizkušali posamezne metode za njihovo merjenje. Indikatorji so znova šli skozi presejalno sito in njihov nabor se še vedno oži. Na delavnici v Italiji smo se dogovorili, da se naredi prvi preizkus merjenja indikatorjev po eni izmed metod.

V maju je potekal študijski obisk na grškem otoku Samothraki, na katerem smo se partnerji seznanili z razvojnimi težavami otoka in si ogledali znamenitosti. Sestali smo se tudi na več srečanjih, na katerih smo pregledali do sedaj opravljene projektne aktivnosti in se dogovorili za nadaljnje naloge. Doslej opredeljene indikatorje smo razvrstili v štiri skupine in jih dokončno določili na septembrskem sestanku v Newcastlu na Severnem Irskem. Na njem smo pregledali, za katera področja je določenih preveč indikatorjev in za katera premalo ter katere bi bilo možno združiti.

Na oktobrskem srečanju v Španiji so partnerji pregledali dosedaj opravljeno delo v smeri rezultatov projekta, zbirali zamisli in razpravljali o glavnih izidih projekta: spletno orodje za politične akterje, priročnika o izboljšanu trajnosti in izvajanju, namenjena organom oblasti.

Oktobra so se predstavnika RRC Koper in predstavnica Mestne Občine Koper udeležili konference OURCOAST v Rigi. Konferenca je na visoki ravni prikazala medsektorske vsebine in politike, ki vplivajo na morja in obale. Vsebina konference je sovpadala z vsebino projekta SUSTAIN in partnerji so izrabili to priložnost, da so ostalim udeležencem predstavili projekt in svoje regije ter izzive, s katerimi se soočajo pri upravljanju z obalnim območjem. Predstavnica Mestne Občine Koper je, kot govornica, na konferenci predstavila dosežke občine in prihodnje načrte.

V zadnjih mesecih smo v okviru projekta usklajevali zapisnike iz zadnjih dveh srečanj, s prvostopenjsko finančno kontrolo urejali dopolnitve k poročilu za tretje obdobje (januar-junij), vodilnemu partnerju posredovali usklajeno tretje potrejeno poročilo, začeli s prevajanjem drugega mednarodnega glasila E-news in pripravo četrtega vmesnega poročila.

Aktualni projekti