Search
Close this search box.

SUSTAIN

Presoja trajnosti in krepitev izvajalnih politik

sustain interreg-ivc
sustain              interreg4c

eu-erdf  rrc

Glavni cilj projekta Sustain je, po preteku treh let, imeti vzpostavljeno popolno izvajalno usmeritveno orodje, ki bo v veljavi za vseh 22 obalnih držav v EU, kar bo zagotovilo trajnost celostnega upravljanja obalnih zadev. To bo terjalo dogovor znotraj projekta o naboru merljivih kriterijev, ki pokrivajo tako nevarnosti pri netrajnostnem razvoju kot tudi priložnosti, ki jih omogoča trajnostna prihodnost, ki je usmerjena k vsem obalnim organom in skupnostim po Evropi.

Partnerji v projektu bodo, skozi celotno obdobje projekta, obravnavali in se soočali z izzivi, ki pestijo obalne občine, kot so klimatske spremembe, pritiski na naravne vire in potreba po gospodarski, družbeni in kulturni blaginji, kar bo doseženo z novim in inovativnim orodjem, ki bo dano v rabo skupnostim, da se jim omogoči bivanje v in upravljanje trajnosti svojega okolja.

Predvideni rezultati projekta:

  • Upravljalno orodje, uporabno na področju celotne Evrope
  • Natančno določen komplet indikatorjev trajnosti
  • Dva priročnika (eden s predlogi za izboljšanje trajnosti, drugi za pristojne organe za izvajanje indikatorjev)
  • Dvoje poročil za lažje izvajanje (eden o izmenjavi izkušenj, drugi o trajnostnih merilih in njihovem vrednotenju)
  • Okrepljena trajnost obalnih partnerjev

Inovativni značaj projekta je ta, da bo omogočil oblikovanje določenega kompleta indikatorjev, posebej izbranih za merjenje trajnostnega razvoja. Namreč, izdelan Evropski komplet indikatorjev za merjenje trajnosti na obalnih območjih trenutno ne obstaja. Zatorej, je to izredno pomembno upravljalsko orodje, ki trenutno manjka obalnim upravljalcem, da bi lahko določili lokalno in regionalno trajnostno delo in njegov časovni razpored.

Komplet indikatorjev bodo razvit po metodi pristopa »od spodaj navzgor«, s strani končnih uporabnikov (lokalnih in regionalnih izvajalcev). Uporabljene metodologije bodo kombinacija tistih uspešno uporabljenih za razvoj Indikatorjev napredka za integrirano upravljanje obalnih območij (ICZM) za Evropsko Komisijo in tistih, uporabljenih za merjenje trajnosti turizma, ki so bile razvite znotraj projekta CoPraNet, Interreg IIIC.

Ker je partnerstvo vseevropsko in zajema vsa regionalna morja, bodo indikatorji uporabni za celotno obalo EU in ne bodo omejeni na zgolj posamezno regijo.

Omenjeni komplet indikatorjev bo ponudil novo usmeritveno orodje za zagotovitev obnovljene strategije trajnostnega razvoja Evropske unije.

pdf  SUSTAIN Enews SLO.pdf

pdf  SUSTAIN-Enews2-si.pdf


pdf SUSTAIN_Poročilo_1_PRENOS_TRAJNOSTI_OBALE.pdf

pdf SUSTAIN_Poročilo_2_TOČKOVANJE_TRAJNOSTI_OBALE.pdf

pdf SUSTAIN_Priročnik_1_MERJENJE_TRAJNOSTI_OBALE.pdf

pdf SUSTAIN_Priročnik_2_IZBOLJŠANJE_TRAJNOSTI_OBALE.pdf

pdf SUSTAIN_brošura.pdf

 

 

Odgovorna oseba:
Tamara Ristić
T: 05 663 75 86
E: tamara.ristic@rrc-kp.si

Sustain aktivnosti v 2011

Aktualni projekti