Search
Close this search box.

Turizem, kulinarika, naravna in kulturna dediščina za piko na i potrebujejo dobro zgodbo

 

Da bi turistu omogočili njemu čim bolj na kožo pisano doživetje, ga moramo poznati. Zaposleni v turizmu in brezposelni, ki razvijajo svojo poslovno idejo s področja turizma, smo ta teden v okviru projekta HOST – The Heritage of Olive Tree for Sustainable Tourism na Regionalnem razvojnem centru (RRC) Koper zagrizli v segmentacijo trga in se lotili temeljitega spoznavanja kupcev.

»Ko ciljnega kupca, turista poznaš do te mere, da poznaš njegovo življenje, način razmišljanja in delovanja, lahko razumeš tudi njegova pričakovanja. Ko k temu dodamo poznavanje trendov, okolja in destinacije kot celote, je to ključ do oblikovanja storitvenega cveta po meri kupca in oblikovanja ponudbe z vključitvijo komplementarnih ponudnikov za zagotavljanje celovitih doživljajskih produktov,« je ob začetku prve delavnice HOST dejala izvajalka delavnice, direktorica podjetniškega centra KonektOn dr. Karmen Rodman. »Večina od 24 udeležencev na področju turizma v Obalno-kraški regiji že deluje, zato smo izhajali iz prakse, njihovih zelo konkretnih izzivov, ki jih želijo nadgraditi, dopolniti in tako turistom, ki k njim prihajajo, ponuditi celovitejše doživetje,« je dodala.

Med udeleženci delavnice je tudi socialno podjetje IstraTerra iz Kopra, ki deluje kot turistična agencija s ciljem povezovanja podeželskega turizma Istre. Razpršene ponudnike na območju povezujejo, k temu pa dodajajo vidik kulinaričnega doživetja, kulturne dediščine in ponudbe lokalnih pridelkov po načelih pravične trgovine. Urška Križman Vižintin, direktorica zavoda,  je po zaključku prvega sklopa delavnic povedala: »Na delavnici je veliko ponudnikov z različnih segmentov turizma in to je najbolj pomembno, spoznati ponudnike, iskati možnosti skupnega sodelovanja in s pomočjo tovrstnih delavnic dobiti možnost, da pod strokovnim mentorstvom razvijemo produkte po meri kupca.«

Ekipa IstraTerre bo nova znanja in vedenja preizkusila že 28. marca, ko pripravljajo celodnevni izlet Najboljša vina osrednje Istre. Izletnike bodo na velikonočni ponedeljek popeljali v največjo istrsko vinoteko na prostem, v katero se le enkrat letno spremeni srednjeveško mestece Gračišće (v bližini Pazina), v Draguć, istrski Hollywood, kjer so snemali tudi Gerard Depardie, Nastassja Kinski in Boris Dvornik ter v Hum, uradno najmanjše mesto na svetu. Več informacij o izletu je sicer na voljo tukaj, a Križman Vižintinova dodaja, da je izlet prav zaradi prve delavnice HOST dobil še posebno vlogo študije primera v razvoju njihovega socialnega podjetja, razvoja novih turističnih produktov in destinacij.

Konkretnost obravnavanih izzivov je kot ključno prednost prve od štirih delavnic ocenil tudi Saša Ferfolja, Core Riding, ki so ga navdušili predvsem primeri dobrih praks: »Skozi delo sem spoznal primanjkljaje v svojem delovanju in priložnosti, ki jih lahko izkoristim. Le tako naprej!« Maša Baruca, Nastanitve v oljčniku, pa je dodala: »Energija izvajalke usposabljanja je zelo pozitivna in spodbujajoča. Živahnost in dinamičnost je super, ker tako lažje absorbiramo novo znanje, pa tudi v veselje je biti zraven. Izvedela sem tudi nove informacije in pridobila koristno znanje.«

Delo se za udeležence šele začenja, saj bodo informacije, pridobljene skozi tržno analizo, in spoznanja o ciljnem kupcu ter trendih v okolju že prihodnji  teden nadgradili. Lili Mahne, dolgoletna aktivistka na področju vključevanja naravne in kulturne dediščine v razvoj, pobudnica za oblikovanje Slovenske mreže za interpretacijo dediščine ter mednarodnega strokovnega združenja Interprete Europe, bo udeležence usmerila v izmenjavo mnenj, kako naravno in kulturno dediščino učinkovito vključiti v regijski, lokalni in poslovni razvoj ter razmišljanja navezala na nekaj  primerov dobre prakse, ki so lahko odlično izhodišče za razvoj svoje ponudbe vrednosti z vključevanjem dediščine.

Teden kasneje bo sledila dopolnitev z vidika gastronomije, ki je je ena ključnih prvin turistovega doživljanja destinacije. Ksenija Krajšek Mahorčič se bo skozi izkušnje družinske Gostilne Mahorčič usmerila v  sodobno interpretacijo tradicionalnih jedi ter usmerjanje podkrepila s primeri prakse v domači gostilni, kjer so tradicionalnim kraškim in brkinskim jedem z  inovativnimi pristopi dodali svežo podobo. 

     

Nove poglede, informacije in ideje bodo udeleženci delavnic za konec zaokrožili s celovito trženjsko strategijo. Ta mora na eni strani zajemati neposredno komuniciranje s kupcem, na drugi pa komuniciranje z okoljem, ki mora biti na kupca pripravljeno. Pri tem bomo na zaključni delavnici v začetku aprila sledili trendom sodobnega trženjskega komuniciranja, ki upošteva potrebo po skromnih, a učinkovitih proračunih. Naše izkušnje kažejo, da lahko premišljeno in dosledno izvajanje trženjskih aktivnosti kljub nizkim proračunom ustvarja odmevne zgodbe.

»Začeli smo izjemno intenzivno in na praktičnih primerih udeležencev, v prvem delu so se izkazali kot izjemno odprti do iskanja drugačnih pristopov v turizmu in predvsem povezovanja,« je še dodala Rodmanova.

Prepričani smo, da so delavnice le prvi korak ne le k obogatitvi turistične ponudbe, ki bo v manjšem delu vidna že to turistično sezono, ampak predvsem v smeri sodelovanja, povezovanja komplementarnih produktov in posledično grajenju odprte podjetniške kulture. Z deljenjem znanj, izkušenj, dobrih praks in tudi slabih izkušenj, lahko pridobimo vsi; ne le ponudniki različnih produktov s področja turizma, ampak tudi okolje, v katerem ustvarjajo.

»Power is gained by sharing knowledge, not hoarding it.« (neznani avtor)

 

Program usposabljanja je del projekta H.O.S.T. »The Heritage of Olive Tree for Sustainable Tourism (COS-TSUST-2014-3-15)«, ki je finančno podprt s strani programa Evropske unije COSME (2014- 2020).

Vir: http://www.konekton.net/novice/tabid/957/id/178/language/sl-si/turizem-kulinarika-naravna-in-kulturna-dediina-za-piko-na-i-potrebujejo-dobro-zgodbo.aspx

Aktualni projekti