Search
Close this search box.

Uvodno srečanje partnerjev projekta TORRENT Programa Interreg Italia-Slovenija

V sredo, 22. 5. 2024 je v Kopru potekalo uvodno srečanje partnerjev projekta TORRENT Programa Interreg Italia-Slovenija. Dan kasneje, 23. 5. 2024 pa so si posamezniki ogledali tudi nekatere vodotoke v Slovenski Istri in sredi gozda naleteli na zanimive in za hidrologe ‘lepe’ grajene strukture.

Zaradi vse pogostejših ekstremnih vremenskih pojavov, zlasti ob aktualnih podnebnih spremembah, je natančno in učinkovito načrtovanje del za nadzor hudournikov postalo bistveno orodje za preprečevanje geo-hidroloških tveganj. Ta vrsta tveganja ne pozna upravnih meja, zato je na ranljivih ozemljih, kot sta Italija in Slovenija, sprejetje skupnih strategij za izboljšanje urejanja vodotokov ter varovanje infrastrukture, premoženja in življenj bistvenega pomena. Projekt TORRENT je namenjen vzpostavitvi skupnih in nadnacionalnih smernic za spremljanje stanja in funkcionalnosti objektov za urejanje hudournikov ter ocenjevanje dolgoročne učinkovitosti objektov, določanje prednosti vzdrževalnih posegov in izboljšanje strategij upravljanja povodij.

PROJEKTNI PARTNERJI

  • Universita` degli studi di Udine
  • Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
  • Regionalni razvojni center Koper
  • Univerza v Ljubljani

Več informacij: https://www.ita-slo.eu/en/torrent

 

Aktualni projekti