Vabilo k oddaji ponudb za označitev kolesarskih povezav v Občini Izola

Regionalni razvojni center Koper v sodelovanju z Občino Izola vabi vse zainteresirane k oddaji ponudbe za postavitev prometne signalizacije na kolesarskih povezavah v Občini Izola. Rok za oddajo je petek, 7. september 2018. Besedilo javnega poziva z vsemi prilogami in obrazci je v spodnjih priponkah.

 

Inter Bike II_javni poziv_27.8.2018

Priloga 1

Priloga 2

Obrazec 1

Obrazec 2

Obrazec 3

Obrazec 4

Obrazec 5

Občine / regija

Piran
Izola
Koper
Ankaran
Hrpelje - Kozina
Divača
Sežana
Komen

Aktualni projekti