Search
Close this search box.

IZBOLJŠANJE RAČUNALNIŠKE PISMENOSTI BREZPOSELNIH

ljudska-univerza-kp  rrc  phare

Projekt »Izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih«, Nacionalni program Phare 2003 – ekonomska in socialna kohezija: Donacijska shema:Izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih Finančna linija SI 0309.02; Nosilka projekta: Ljudska univerza Koper.

Partnerji v projektu: OŠ Antona Žnideršiča OE Ljudska univerza Ilirska Bistrica, Ljudska univerzaPostojna, Ljudska univerza Sežana, Regionalni razvojni center Koper in Univerza v Ljubljani-Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.

Ob zavedanju, da je za iskalce zaposlitve v današnjem času pomembno predvsem znanje, se je šest organizacij z obalno-kraške in notranjsko-kraške regije združilo v projektu »Phare 2003 – Izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih oseb«.

Nosilka projekta in partnerji so organizacije, ki so prepričane o pomembnosti svoje vloge pri izobraževanju odraslih, zato so vzpostavile trdno, usposobljeno in opremljeno mrežo, ki bo omogočala kakovostno izvedbo projekta in trajnostno nadaljevanje dejavnosti tudi po njegovem izteku. Glavni cilj projekta je povečanje znanja, zmogljivosti in usposobljenosti brezposelnih oseb za uporabo informacijske tehnologije, s tem pa tudi izboljšanje prilagodljivosti trgu dela in povečanje lastne zaposljivosti.

Projekt je vreden 203.816,00 EUR. 136.108,32 € prispeva Evropska unija iz sredstev PHARE, iz sredstev Ministrstva za delo družino in socialne zadeve ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo prihaja 47.326,08 €. 20.381,60 € pa bomo za izvedbo projekta prispevale izvajalske organizacije same.

Brezposelnim osebam iz Uradov za delo Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana bo omogočeno osnovno in napredno usposabljanje za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Izobraževali se bodo po najsodobnejših metodah kombiniranega učenja v računalniških učilnicah z mentorji, s pomočjo posebnega izobraževalnega portala z elektronskimi vsebinami pa tudi v Središčih
za samostojno učenje, e-šolah, knjižnicah in povsod tam, kjer jim bo brezplačno omogočen dostop do računalnika in interneta. Po končanem izobraževanju bodo udeleženci pridobili javno veljavno listino »Računalniška pismenost za odrasle« oz. spričevalo EDCL Start, kar jim bo brez dvoma odprlo nove poti do zaposlitve. Za premagovanje morebitnih začetnih težav in nevšečnosti brezposelnih oseb pri
ponovnem vključevanju v izobraževanje so v projektu predvidene tudi dodatne motivacijske aktivnosti. V projektu bomo izvedli najmanj 2472 ur računalniškega usposabljanja in še vsaj 600 ur drugih učnih in motivacijskih dejavnosti. V projektno delo je poleg članov projektne skupine vključenih še vsaj 60 učiteljev računalništva, mentorjev, mediatorjev in drugega učnega osebja. Vsi bodo pripomogli k doseganju najpomembnejših ciljev projekta: usposobiti za ustrezno uporabo informacijske tehnologije 521 brezposelnih oseb iz obalno-kraške in delno notranjsko-kraške regije ter po koncu izobraževanja podeliti vsaj 331 certifikatov.

Projekt je široko in premišljeno zasnovan, sodelujoče organizacije pa med najbolj usposobljenimi tem področju za vodenje prostorsko in vsebinsko tako obsežnega dela. Partnerstvo se bo še naprej razvijalo tudi po preteku projekta in vzpostavila se bo trdna mreža organizacij na obalno-kraškemnotranjskem področju, ki bo tudi v bodoče v smislu vseživljenjskega učenja nudila potrebna znanja in informacije vsem znanja željnim.

Projekt delno financira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija.

Povezava na spletno stran projekta: http://www.lu-koper.si/povezava.aspx?pid=114&id=45

Aktualni projekti