Search
Close this search box.

MAPSHARING – PPS INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER in POKRAJINA TRST sta v okviru 1. javnega razpisa INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006 prijavila skupni projekt z naslovom MAPSHARING.

eu  rrc  slo-grb

Projekt »MAPSHARING« se je izvajal od marca 2005 do oktobra 2007. Osredotočal se je v spodbujanje trajnostnega razvoja čezmejnega območja.

mapsharing

»MAPSHARING« je akronim za naslov »Določanje skupnih instrumentov in metodologij v namen sestavitve skupne mape prostorskih znanj in izvajanja strateše okoljske presoje na čezmejnem območju avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine in Republike Slovenije«.

Regionalni razvojni center Koper in Pokrajina Trst sta ga prijavila skupaj, ostali projektni partnerji pa so bili Mestna občina Koper, Pokrajina Pordenone, Občina Videm in Občina Milje.

Območje projektnih aktivnosti se je raztezalo preko 2.541,69 km2 na italijanski in 1.045 km2 na slovenski strani.

Projekt je bil usmerjen v trajnostni razvoj čezmejnega območja, natančneje v varstvo, ohranjanje ter razvoj okolja in prostora. Projektne aktivnosti so se osredotočale na izdelavo instrumentov za upravljanje okolja in prostora in so imele kot izhodišče direktivo 2001/42/EU, na podlagi katere so morale države članice vzpostaviti sisteme celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), z namenom izboljševanja kakovost trajnostnega razvoja.

Rezultati projektnih aktivnosti so: krepitev sodelovanja strokovnjakov na obeh straneh meje, izdelava skupne eksperimentalne metodologije za strateško presojo vplivov na okolje, izdelava skupnih baz znanja, izdelava prototipa skupnih kart na področju prostorskega planiranja in trajnostnega razvoja, zasnova skupne infrastrukture.

Pobuda Skupnosti INTERREG IIIA 2000-2006 je bila usmerjena v čezmejno sodelovanje med regijami s skupno državno mejo in predstavlja nadaljevanje programov čezmejnega sodelovanja Phare. Namen programov je bil spodbujati trajno rast območja s povezovanjem čezmejnih regij in odpravljanjem obstoječih socialno-kulturnih ovir, kot posledic obrobnega položaja obmejnih regij.

Upravičeno območje izvajanja programa Interreg IIIA Slovenija-Italija 2000-2006 za slovenski del je bilo: Obalnokraška in Goriška statistična regija ter občina Kranjska Gora, za italijanski del pa: Goriška in Videmska pokrajina ter pokrajina Pordenone v Avtonomni deželi Furlaniji-Julijski krajini, pokrajini Benetke in Rovigo v deželi Veneto.

koper-grb     trieste-grb

Projekt delno financira Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija.

Za dodatne informacije lahko pokličete na 05 663 75 83.

Spletna STRAN: http://www.mapsharing.it/index.php

www.mapsharing.eu

Aktualni projekti