Search
Close this search box.

Marlisco

Ozaveščanje in spodbujanje soodgovornosti o morskih odpadkih v evropskih morjih

jpg marlisco color si

 

Naziv projekta: MARLISCO   –   Morski odpadki v evropskih morjih: družbena ozaveščenost in soodgovornost

Trajanje:                                 36 mesecev, 1. junij 2012 – 31. maj 2015

Koordinatorka projekta:            ga. Doriana Calilli,

Provinca Teramo, marlisco@provincia.teramo.it

 

ZAKAJ SO MORSKI ODPADKI PROBLEM?

Morski odpadek je vsaka obstojna, trdna snov (predmet) , odvržena ali zapuščena na obali ali v morju. Morski odpadki postajajo čedalje hujša grožnja za okolje, zdravje ljudi in varnost, s tem pa tudi za preživetje ekosistemov in človeka.

Morski odpadki izhajajo iz različnih kopenskih in morskih virov. Gre za zapleten in zahteven problem, ki izhaja iz prevladujočih vzorcev proizvodnje in porabe ter iz načinov spopadanja z odpadki.

KAJ JE CILJ MARLISCA?

Širši cilj MARLISCA je ozaveščanje javnosti, spodbujanje  dialoga in krepitev soodgovornosti med različnimi udeleženci, skladno s skupno vizijo trajnostnega upravljanja morskih odpadkov v evropskih morjih.

KATERO OBMOČJE ZAJEMA MARLISCO?

MARLISCO vključuje  štiri evropska regionalna morja: Severovzhodni Atlantik, Baltik, Sredozemsko in Črno morje. Sodelujejo partnerji  iz 15 obalnih držav.

 KAKO BO MARLISCO DOSEGEL SVOJE CILJE?

Projekt bo s pomočjo inovativnih mehanizmov in orodij učinkovito informiral in spodbujal družbo h akciji ob tem, da bo nagovoril   najširšo možno publiko.

 Aktivnosti projekta:

  • Študija o virih in trendih na področju morskih odpadkov v vsakem regionalnem morju.
  • Zbirka najboljših praks iz vseh partnerskih držav.
  • Raziskava o prevladujočem dojemanju in odnosu različnih deležnikov glede morskih odpadkov.
  • Evropsko video tekmovanje za mlade za izbor njihove vizije glede problematike morskih odpadkov, kot spodbuda, da postanejo akterji sprememb v družbi.
  • Nacionalne razprave v 12 partnerskih državah.
  • Raznolike, posebne nacionalne dejavnosti, vključno z razstavami, delavnicami, festivali, čistilnimi akcijami itd.
  • Obilica orodij za ozaveščanje in izobraževanje in aktivnosti, ki vključujejo pedagoška gradiva, usposabljanja, e-igre, spletne dokumentarce itd.

Partnerstvo

Projektno ekipo MARLISCO sestavlja raznolika skupina 20 subjektov (lokalne oblasti, raziskovalci, NVO-ji, proizvajalci, organizacije, ki reciklirajo in multimedijska podjetja), s široko geografsko pokritostjo:

*Provinca Teramo, Italija (vodilni partner) *EUCC – Obalno in pomorsko združenje, Nizozemska *Center za okolje, ribištvo in akvakulturo, Združeno kraljestvo *Univerza Plymouth, Združeno kraljestvo *Evropski predelovalci plastike, Belgija *European Plastics Recyclers, Belgija *MerTerre, Francija *Regionalni razvojni center Koper, Slovenija *Visoka šola Cork, Irska državna univerza, Irska *Mare Nostrum, Romunija *EUCC – Združenje za skupno upravljanje obalnega območja Nemčije, Nemčija *IsoTech d.o.o., Ciper *Unija lokalnih oblasti bolgarskega Črnega morja, Bolgarija *Mednarodno združenje nepridobitnih dejavnosti – evropskih proizvajalcev plastike, Belgija *Nova univerza v Lizboni, Portugalska *Mediteranski informacijski urad za okolje, kulturo in trajnostni razvoj, Grčija *Turška fundacija za pomorske raziskave, Turčija *Mednarodna okoljska organizacija lokalnih oblasti, Danska *Honky Tonk Film, Francija *Media Tools, Francija.

Celovito informacijo o projektu in aktivnostih najdete na spletni strani projekta: http://www.marlisco.eu/partners.en.html;

21. septembra 2013 smo v sodelovanju z nevladno organizacijo Ecovitae v okviru mednarodnega dneva čiščenja obal in v počastitev Mediteranskega dneva obale izvedli čistilno akcijo. Več …

Med septembrom 2013 in februarjem 2014 je potekalo mednarodno video tekmovanje za mlade na temo morskih odpadkov. Več…

Regionalni razvojni center Koper (partner projekta MARLISCO) in Kemijski inštitut (vodilni partner projekta DEFISHGEAR) sta 4. februarja 2015 organizirala MARLISCO – DEFISHGEAR nacionalni forum o morskih odpadkih, Več…

 

 

logo en  FP7-cap-RGB

MARLISCO je projekt znotraj 7. okvirnega programa, ki ga financira Evropska komisija.

 

Aktualni projekti