Mrežna RRA

Izola 2008 - Trnkoczy - kaki Custom

 

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA JUŽNA PRIMORSKA

Na območju jožnoprimorske regije delujejo štiri lokalne razvojne organizacije, ki so povezane v mrežno razvojno agencijo.

 

To so:

Podobno kot v nekaterih drugih slovenskih regijah je bila na podlagi zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ustanovljena mrežna regijska institucija Regionalna razvojna agencija Južna Primorska (RRA Južna Primorska), v okviru katere bo mogoče izvajati regionalno strukturno politiko. Trenutno opravlja Regionalni razvojni center Koper vlogo nosilne organizacije RRA Južna Primorska, ki obsega 8 občinObalno kraške regije z lokalnimi razvojnimi organizacijami.

Občine / regija

Piran
Izola
Koper
Ankaran
Hrpelje - Kozina
Divača
Sežana
Komen

Aktualni projekti