Search
Close this search box.

Trajnostno upravljanje s prostorom z ciljem varovanja okolja

SI HR logo  putupistre

V sredo 25.11. je Regionalni razvojni center, v okviru projekta PUT – UP Istre, organiziral strokovni seminar Trajnostno upravljanje s prostorom z ciljem varovanja okolja, katerega cilj je bil seznanitev predstavnikov uprave, strokovne in širše javnosti s pristopi in primeri dobrih praks trajnostnega upravljanja s prostorom.

Seminarja se je udeležilo več kot 45 udeležencev iz različnih okolij. Vsebinsko je seminar obravnaval naslednje ravni problematike: Trajnostno prostorsko načrtovanje v podporo prostorskim razvojnim potencialom mest, Participacija – vključevanje javnosti v prostorsko upravljanje, Prometno načrtovanje kot generator trajnostnega prostorskega razvoja, Upravljanje z obalnim območjem in MSP – Pomorsko prostorsko načrtovanje, Perspektive čezmejnega prostorskega načrtovanja (spodaj so priložene posamezne predstavitve predavateljev).

Seminar je bil priložnost za izmenjavo izkušenj pri urejanju prostora in vzpostavitvi medsebojnih kontaktov med strokovnjaki.

Gradivo s seminarja>>

Več o projektu>>

 

Aktualni projekti