Delo po odborih

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO

Člani odbora

pdfEvidentirani_projekti_gospodarstvo_9.12.2013.pdf

 


 

ODBOR ZA TURIZEM

Člani odbora

pdfEvidentirani_projekti_Turizem_9.12.2013.pdf

 


 

ODBOR ZA ČLOVEŠKE VIRE

Člani odbora

pdfEvidentirani_projekti_človeški_viri_9.12.2013.pdf


 

ODBOR ZA PODEŽELJE, KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN NARAVNE DOBRINE

Člani odbora

pdfEVIDENTIRANI_projekti_podeželje_21.11.2014.pdf

 


 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTORSKO UREJANJE

Člani odbora

pdfEvidentirani_projekti_infrastruktura__prostor_2015.pdf

 


 

 

Aktualni projekti