Search
Close this search box.

Sistemska analiza in analiza perspektiv trajnostnega razvoja

camp

Integralni projekt Sistemska analiza in analiza perspektiv trajnostnega razvoja v CAMP-u Slovenija (med potekom projekta se je zanj uveljavilo ime “Imagine”) je ključno orodje, ki je prispevalo k integraciji vseh projektnih aktivnosti. V okviru projekta je bilo na participativen način (sodelovalo je več kot 50 različnih lokalnih in nacionalnih strokovnjakov, predstavnikov institucij, državnih organov in občin ter nevladnih organizacij) dogovorjeno, kaj je v procesu CAMP SLOVENIJA sistem, kdo so deležniki in kaj so glavni indikatorjih trajnosti, oblikovana je bila ocena stanja sistema z vidika trajnostnega razvoja, opredeljen in usklajen je bil nabor ključnih indikatorjev trajnostnega razvoja, pripravljeni so bili scenariji z uporabo ključnih indikatorjev kot pomoči pri identifikaciji možnih in zaželenih prihodnosti, opredeljen je bil marketinški načrt za promocijo projektnih rezultatov.

Delavnice:

Aktualni projekti