Search
Close this search box.

MOBILITAS

Mobilitas Mediteran

MOBILITAS – Mobilnost skoraj brez CO2 v sredozemskih turističnih destinacijah

 

Projekt Mobilitas želi prispevati k zmanjšanju negativnega vpliva turističnih tokov v obmorskih letoviščih na okolje in promet. Partnerji bodo zato pripravili strategije trajnostne mobilnosti za področje turizma, ki jih bodo posredovali v obravnavo in potrditev lokalnim oblastem. Strategije bodo lahko umeščene v celostne prometne strategije (CPS) in trajnostne urbane  strategije. V pomoč bodo lokalnim oblastem pri načrtovanju trajnostne mobilnosti in razvoja turizma na lokalnem območju. Strategije posameznih partnerjev bodo zbrane v priročniku za trajnostno mobilnost v turizmu, ki bo izdan ob koncu projekta. Za območje Obalno-kraške regije je predvidena priprava regijske strategije za trajnostno mobilnost, ki bo združevala vsebine CPS, ki so v pripravi.

Razvilo se bo tudi napredne informacijsko-komunikacijske tehnologije za uporabo v prometu. Oblikovano bo orodje za zbiranje podatkov o načinih prihoda turistov v letoviške kraje, ki bodo v pomoč lokalnim oblastem. Turistom bo na voljo aplikacija s podatki o možnostih javnega prevoza v mestih, o gostoti prometa in za preverjanje lastnega ogljičnega odtisa. Posebna aplikacija bo namenjena uravnavanju prometa turističnih avtobusov. Na območju naše regije smo pri tem rezultatu predvideli izdelavo aplikacije, skladno s potrebami, opredeljenimi v CPS (npr. aplikacija za prikazovanje  prihodov  in odhodov  avtobusov javnega potniškega prometa ter postavitev ekranov o razpoložljivih parkirnih mestih na parkiriščih v centrih mest ipd.).

RRC Koper je vodilni partner, pri projektu pa sodeluje še devet partnerjev iz šestih držav: Mesto Dubrovnik, občini Misano Adriatico in Pirej, mestni svet ciprskega kraja Platres, Univerza za arhitekturo iz Benetk, zadarska razvojna agencija ZADRA NOVA, agencija Piano strategico Rimini, francoska organizacija za promocijo trajnostnega razvoja Energies 2050 z Azurne obale in malteška družba Paragone Europe.

Projekt Mobilitas je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


 

Povezave:

 

Plan za upravljanje turističnih prometnih tokov v obalno-kraški regiji

Eden od rezultatov projekta Mobilitas za naše območje je strateški razvojni dokument Plan za upravljanje turističnih prometnih tokov v obalno-kraški regiji. Plan predstavlja nadgradnjo štirih sprejetih celostnih prometnih strategij za občine Piran, Izola, Koper in Sežana ter ostalih dokumentov, ki se navezujejo na prostorsko in prometno načrtovanje ter razvoj turizma. Ponuja možne rešitve za zmanjšanje gostote prometa, ki ga v regiji povzročajo turisti.

pdfMO_WP3.4_RRC_KP_Plan_upravljanja_Mobility_plan_3_2019_končni.pdf

 


 

Oglejte si predstavitveni video projekta, ki je nastal v času Evropskega tedna mobilnosti 2018.

youtube

Promocijski video, narejen ob zaključku projekta, v katerem je predstavljenih nekaj rezultatov projekta.

youtube

 

Spletna stran projekta: https://mobilitas.interreg-med.eu/

Spletna stran Programa Interreg Mediteran:  https://interreg-med.eu/

 

 

Aktualni projekti